programareprogramare

Criteriile acordării bursei medicale pe bază oftalmologică

În atenția părinților, privind criteriile acordării bursei medicale pe bază oftalmologică.

Potrivit metodologiei-cadru de acordare a bursei, din 08.09.2023 din Ordinul 6238/2023 Capitolul IV, articolul 10, bursa socială pentru motive medicale se acordă elevilor care au deficiențe/afecțiuni funcționale produse de boli, încadrate conform criteriilor din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății si al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1306/1883/2016

Criterii enumerate în anexa nr.1. sunt:

II. Boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale

A. Boli ale structurii ochiului și ale funcțiilor vizuale, precum și ale funcțiilor anexelor ochiului

a) Criteriu pentru identificarea deficiențelor/afectărilor funcționale ușoare: valoarea acuității vizuale la ambii ochi (VAO) = 1/2 (0,5) - 1/3 (0,3) exclusiv.

b) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectărilor funcționale moderate, minim un criteriu:

1. VAO = 1/3 (0,3) - 1/10(0,1) inclusiv;

2. Valoarea acuității vizuale la un ochi = 1 și valoarea acuității vizuale la celălalt ochi = 1/2 - zero f.p.l. (fără percepție luminoasă).

c) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectărilor funcționale severe:

1. Ambliopii mari sau forte cu VAO între 1/25 = 0,04 (n.d. la 2 m - numără degetele) -1/10 = 0,1 (n.d. la 5 m - numără degetele);

2. Ochiul unic cu vedere normală sau cu VA>1/25 inclusiv.

d) Criterii pentru identificarea deficiențelor/afectărilor funcționale complete, minim un criteriu:

1. Cecitate absolută, în care VAO este zero în următoarele situații:

p.m.m. (percepe mișcarea mâinii) - n.c. (nu corectează);

p.l. (percepe lumina);

f.p.l. (fără percepție luminoasă);

anoftalmie bilaterală congenitală sau operatorie;

2. Cecitate relativă (practică sau socială), în care VAO este sub 1/25;

3. Ochiul unic cu VA

Valoarea acuității vizuale se apreciază cu (după) corecție.

Anexa 1. (Criteriile) poate fi accesat la: aici